صفحه
صفحه
صفحه

اخبار اختصاصی

در راستای کنترل قرنطینه هوشمند صورت گرفت .

در راستای کنترل قرنطینه هوشمند صورت گرفت .

1400/09/09
بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش از خانه بهداشت کشلی

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش از خانه بهداشت کشلی

1400/09/09
در راستای قرنطینه هوشمند انجام شد .

در راستای قرنطینه هوشمند انجام شد .

1400/09/08
پویش ملی حرف و گفت با هدف کاهش بار خشونت در خانواده

پویش ملی حرف و گفت با هدف کاهش بار خشونت در خانواده

1400/09/06
برنامه پیاده روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش

برنامه پیاده روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش

1400/09/03
تجهیز خانه بهداشت مریان آق اولر در ارتفاعات تالش

تجهیز خانه بهداشت مریان آق اولر در ارتفاعات تالش

1400/09/01
مقدمات راه اندازی مرکز غربالگری سرطان غرب گیلان در تالش با حضور معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بررسی شد

مقدمات راه اندازی مرکز غربالگری سرطان غرب گیلان در تالش با حضور معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بررسی شد

1400/08/24
در جهت تکمیل واکسیناسیون در شهرستان تالش ؛  نیروهای بهداشتی شبانه درب منازل مردم رفتند.

در جهت تکمیل واکسیناسیون در شهرستان تالش ؛ نیروهای بهداشتی شبانه درب منازل مردم رفتند.

1400/08/24
جلسه هم اندیشی جهت پوشش همگانی واکسیناسیون کرونا در شبکه بهداشت و درمان تالش با حضور ائمه جمعه شهرستان برگزار شد.

جلسه هم اندیشی جهت پوشش همگانی واکسیناسیون کرونا در شبکه بهداشت و درمان تالش با حضور ائمه جمعه شهرستان برگزار شد.

1400/08/20
 واکسیناسیون سیار خودرویی در سطح شهر تالش برای پوشش هرچه بیشتر جمعیت راه اندازی شد

واکسیناسیون سیار خودرویی در سطح شهر تالش برای پوشش هرچه بیشتر جمعیت راه اندازی شد

1400/08/18
 رتبه دوم واحد سلامت دهان و دندان شهرستان تالش  در سطح شبکه های استان گیلان

رتبه دوم واحد سلامت دهان و دندان شهرستان تالش در سطح شبکه های استان گیلان

1400/08/18
طرح مداخله ای واکسیناسیون جمعیت شهری

طرح مداخله ای واکسیناسیون جمعیت شهری

1400/08/15
برگزاری آزمون مراقب سلامت در شهرستان تالش

برگزاری آزمون مراقب سلامت در شهرستان تالش

1400/08/13
برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی سلامت روان

برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی سلامت روان

1400/08/12
حضور گسترده تیم های سلامت در درب منازل

حضور گسترده تیم های سلامت در درب منازل

1400/08/10
طرح واکسیناسیون  مسجد به مسجد در شهرستان تالش اجرا شد.

طرح واکسیناسیون مسجد به مسجد در شهرستان تالش اجرا شد.

1400/07/30
  جشن هفته وحدت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش برگزار شد.

جشن هفته وحدت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش برگزار شد.

1400/07/29
مراکز واکسیناسیون کرونا شهرستان تالش

مراکز واکسیناسیون کرونا شهرستان تالش

1400/07/28
آرشیو